Implementácia projektov

Máte schválený projekt? Prvá polovica úspechu je za Vami, teraz sa poďme venovať tej náročnejšej.

Nechajte na nás trápenie s papiermi, nariadeniami, usmerneniami, príručkami pre prijímateľa, neustálymi emailami s výzvami na doplnenie alebo vysvetlenie a komunikáciou s projektovými manažérmi poskytovateľov pomoci.

Poradíme Vám pri čerpaní rozpočtu, aby sme minimalizovali škrtanie výdavkov z dôvodu neoprávnenosti. V spolupráci s profesionálmi a odborne spôsobilými osobami Vám pripravíme podklady pre verejné obstarávanie a prieskumy trhu. Pomôžeme Vám so zúčtovaním získaných finančných prostriedkov so všetkými povinnými prílohami a dokladmi.Comments are closed.