Kto sme

Naším cieľom je odbremeniť klientov od komplikovaného procesu čerpania finančných prostriedkov z verejných zdrojov. Pridanou hodnotou je preklad úradníckeho jazyka do jazyka zrozumiteľného. Tak sa môžete lepšie sústrediť na svoju činnosť.

Venujeme sa nielen príprave a spracovaniu projektových zámerov a žiadostí o finančné príspevky, ale predovšetkým implementácii a projektov financovaných z európskych ako aj z národných zdrojov.

Čo robíme

Nástroje Európskej únie, štrukturálne fondy, menšie grantové schémy.

Výskum a vývoj, Kultúra, Videohry, Design. Regionálny rozvoj, Energetická efektívnosť budov, Inovácie technológií, Výskumné aktivity. Umenie, Galéria, Divadlo, Hudba.

Koľko stojí poradenstvo

Poplatok za vypracovanie projektu je vypočítaný na základe typu projektu a jeho finančného objemu. Rádovo sa pohybuje v percentách z príspevku, ktorý získate.