Máte schválený projekt? Prvá polovica úspechu je za Vami, teraz sa poďme venovať tej náročnejšej. Nechajte na nás trápenie s papiermi, nariadeniami, usmerneniami, príručkami pre prijímateľa, neustálymi emailami s výzvami na doplnenie alebo vysvetlenie a ...

Uvedomujeme si, že vypracovanie projektu, alebo žiadosti o finančné prostriedky je náročný proces. My sa venujeme programovým manuálom, výzvam na predkladanie žiadosstí a príručkam, aby ste Vy mali čas na svoje činnosti. Kontaktovať nás môžete v ktorejkoľvek ...

Sledujeme viaceré dostupné zdroje financovania od európskych cez národné až po súkromné. Po spoznaní Vašich strategických rozvojových plánov vyhľadávame možnosti získania finančných ...