Príprava žiadostí

Uvedomujeme si, že vypracovanie projektu, alebo žiadosti o finančné prostriedky je náročný proces.

My sa venujeme programovým manuálom, výzvam na predkladanie žiadosstí a príručkam, aby ste Vy mali čas na svoje činnosti.

Kontaktovať nás môžete v ktorejkoľvek fáze sa nachádzate – ak máte zámer a neviete ako ho premeniť na úspešný projekt ale aj v prípade, že si chcete projekt skúsiť napísať svojpomocne a máte záujem len o overenie správnosti.Comments are closed.