Služby

Hľadanie možností

Sledujeme viaceré dostupné zdroje financovania od európskych cez národné až po súkromné. Po spoznaní Vašich strategických rozvojových plánov vyhľadávame možnosti získania finančných zdrojov.

Príprava žiadostí

Uvedomujeme si, že vypracovanie projektu, alebo žiadosti o finančné prostriedky je náročný proces.

My sa venujeme programovým manuálom, výzvam na predkladanie žiadosstí a príručkam, aby ste Vy mali čas na svoje činnosti.

Kontaktovať nás môžete v ktorejkoľvek fáze sa nachádzate – ak máte zámer a neviete ako ho premeniť na úspešný projekt ale aj v prípade, že si chcete projekt skúsiť napísať svojpomocne a máte záujem len o overenie správnosti.

Implementácia projektov

Máte schválený projekt? Prvá polovica úspechu je za Vami, teraz sa poďme venovať tej náročnejšej.

Nechajte na nás trápenie s papiermi, nariadeniami, usmerneniami, príručkami pre prijímateľa, neustálymi emailami s výzvami na doplnenie alebo vysvetlenie a komunikáciou s projektovými manažérmi poskytovateľov pomoci.

Poradíme Vám pri čerpaní rozpočtu, aby sme minimalizovali škrtanie výdavkov z dôvodu neoprávnenosti. V spolupráci s profesionálmi a odborne spôsobilými osobami Vám pripravíme podklady pre verejné obstarávanie a prieskumy trhu. Pomôžeme Vám so zúčtovaním získaných finančných prostriedkov so všetkými povinnými prílohami a dokladmi.